Trước khi diễn ra Hội nghị, Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của trường.

Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1.

Hội nghị đã quán triệt một số văn bản về tài chính Công đoàn: Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu nguồn kinh phí công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong CAND; hướng dẫn việc đóng đoàn phí và phân phối nguồn đoàn phí công đoàn... 

Trên cơ sở hoạt động thực tiễn công tác thu, chi đoàn phí, chi tiêu đoàn phí tại Công đoàn cơ sở và các kiến thức đã tiếp thu tại Hội nghị tập huấn công tác công đoàn tại Thừa Thiên- Huế và TP Cần Thơ do Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND tổ chức, các đại biểu đã nêu những khó khăn, thuận lợi trong công tác tài chính Công đoàn CAND, từ đó thống nhất các nội dung đề xuất Công đoàn cấp trên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với công tác tài chính Công đoàn CAND hiện nay...

Các đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các văn bản tài chính Công đoàn.

Trong chương trình Hội nghị, Công đoàn Tổng cục CAND đã hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và xây dựng Chương trình công tác năm 2017 theo hướng dẫn của BCH Công đoàn CAND.

Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác.
Đồng chí Phạm Mạnh Tường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, tập trung đánh giá tình hình cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; kết quả công tác công đoàn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong CAND; tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong Công đoàn CAND; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; công tác tài chính; công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra và công tác phân loại đoàn viên và tổ chức Công đoàn...

Anh Hiếu - Bích Thủy