Trung tướng - TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến dự. Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị CAND; Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có tổ chức công đoàn trong CAND; BCH Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Bộ Công an, Ủy viên BCH công đoàn CAND cùng dự và tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn cho 120 cán bộ công đoàn chủ chốt trong CAND. Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn CAND và trực thuộc Công đoàn Tổng cục III và Tổng cục IV; chủ tịch công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng cục VIII, K20 khu vực phía Nam; ủy viên BCH Công đoàn CATP Cần Thơ, Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang.

Trung tướng - TS Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND giảng bài cho các học viên tại lớp tập huấn. 
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và các đại biểu, học viên dự và tham gia tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24-10 đến 28-10. Ngày 28-10, các học viên sẽ tham gia sinh hoạt chính trị tại tỉnh An Giang.

Văn Vĩnh