Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác Công an. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, CBCS. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, cấp ủy cấp trên, đặc biệt là việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 82%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng phát huy hiệu quả. Đã triển khai mới và duy trì, củng cố 65 mô hình, phong trào… góp phần đảm bảo ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an năm 2019. Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo kết quả chấm điểm, phân loại tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

Lê Phượng