Thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ, xét duyệt đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân một cách nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo tính minh bạch, công khai, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. 

Theo đó, trong đợt này có 4 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Nam được trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1, năm 2018. 

Đại diện lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam trao Quyết định cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đây là chế định mới, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù đã thật sự ăn năn, hối cải, cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy chế được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Đồng thời, là thử thách để người được tha tù trước thời hạn trở về địa phương sống nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quyết tâm sữa chữa lỗi lầm, xoá bỏ mặc cảm, tự tin hoà nhập cộng đồng và phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Lê Phượng