Đây là lần đầu tiên, Học viện Chính trị CAND liên kết với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện nội dung đưa học viên đi thực tế ở cơ sở, giúp cho học viên liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND mong muốn các cán bộ, giảng viên, học viên luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức nội dung, phương thức về công tác dân vận với phương châm “3 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào, đồng thời rèn luyện, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí nghị lực trong công tác và cuộc sống.

Lãnh đạo Học viện Chính trị CAND và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham dự buổi lễ xuất quân. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mong muốn luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị làm tốt nhiệm vụ đào tạo học viên, giúp các học viên nâng cao nhận thức, có điều kiện đối chiếu kinh nghiệm những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Lãnh đạo hai đơn vị chia tay học viên trước khi lên đường. 


Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND mong muốn các cán bộ, giảng viên, học viên luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức nội dung, phương thức về công tác dân vận với phương châm “3 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào, đồng thời rèn luyện, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí nghị lực trong công tác và cuộc sống.

Ngọc Trâm