Ngày 14-5-2018, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 - 15/5/2018) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (Danh hiệu Anh hùng lần thứ hai). 

Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND đối với Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong thời gian tới, Học viện Cảnh sát nhân dân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phục vụ thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm