Kết thúc thời gian học tập, toàn khóa có 626/631 học viên (đạt 99,2%) đảm bảo chương trình học tập toàn khóa, đáp ứng chuẩn đầu ra về chính trị, lái xe, tin học, võ thuật và bắn súng. Trong số này, có 33 học viên đạt loại giỏi, 477 học viên đạt loại khá, 112 học viên đạt loại trung bình khá và 3 học viên đạt loại trung bình.

PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Hầu hết các học viên đều chấp hành kỹ luật tốt, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng tập thể, nhiều tập thể đơn vị học tập là điển hình tiên tiến trong nhiều năm, đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua sinh viên nghiên cứu khoa học, các cuộc thi văn hóa, thể dục, thể thao. 

Cũng tại buổi lễ, Ban giám đốc Học viện CSND đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và khen thưởng 25 học viên có thành tích xuất sắc trong toàn khóa học.

GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND tặng Bằng khen của Học viện cho các học viên xuất sắc toàn khóa học



Huyền Thanh