Thiếu tướng Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện ANND cho biết, Học viện ANND được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an tin tưởng giao thêm nhiệm vụ đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đây là dấu mốc quan trọng của Học viện.

Thiếu tướng Lê Ngọc An phát biểu khai giảng khóa 2 cao cấp lý luận chính trị

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đào tạo cao cấp lý luận chính trị, ngay khi được giao đào tạo, dưới sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và sự giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện ANND đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho công tác tuyển sinh, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. 

Học viện đã xây dựng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị trên cơ sở chương trình khung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Bộ Công an; xây dựng các đề cương chi tiết các môn học; biên soạn các chuyên đề đặc thù của ngành Công an; xây dựng quy chế đào tạo; cử giảng viên, cán bộ quản lý tham gia tập huấn về đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, theo đúng các quy định hiện hành.

Đại biểu, lãnh đạo Học viện ANND và các học viên tại lễ khai giảng.

Khóa 2 được mở tại Học viện có 3 lớp học, đào tạo theo chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an bao gồm 19 môn học và 1 chuyên đề ngoại khóa. 


Thu Phương