Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, ban giám khảo, các giảng viên hướng dẫn học viên và đông đảo các nhóm tác giả có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải.

Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là sân chơi trí tuệ, khoa học thường niên dành cho các học viên Học viện ANND.

Tiếp nối thành công của năm học 2016 - 2017, cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của học viên các hệ, khóa trong toàn Học viện. 

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức nhận được 107 đề tài với hơn 400 học viên tham gia; trong đó, có 49 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học nghiệp vụ an ninh, 49 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và 9 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Thiếu tướng Phí Đức Tuấn trao giấy khen cho đại diện nhóm tác giả giành giải nhất trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện năm học 2017 - 2018. 
Ban tổ chức tặng giấy khen cho các giảng viên hướng dẫn các nhóm nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018.

Các đề tài tham gia được đánh giá qua 2 vòng: Ở vòng sơ khảo, mỗi đề tài được 2 thành viên thuộc các Tiểu ban chuyên môn chấm độc lập và chọn 50 đề tài xuất sắc nhất để thi vòng tiếp theo. Ở vòng chung khảo, các đề tài được đánh giá bằng hình thức thuyết trình trước các tiểu ban chuyên môn. 

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 13 đề tài đạt giải nhất; 13 đề tài đạt giải nhì; 57 đề tài đạt giải ba và 22 đề tài đạt giải khuyến khích.

Trần Ngọc