Đây là hoạt động được Học viện tổ chức thường niên nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt; đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, duy trì phong trào tập luyện điều lệnh CAND, phong trào tự quản về chấp hành điều lệnh của Học viện. 

Các đội học viên tham gia thi điều lệnh...

Đặc biệt, đối với năm học 2017-2018, việc tổ chức Hội thi điều lệnh CAND còn được xác định là một hoạt động cụ thể hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” do Bộ Công an phát động. 

Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn ra những Học viên tiêu biểu đại diện cho Học viện tham gia Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật khối học viên các trường CAND dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới. 

...và biểu diễn võ thuật.

Sau một ngày thi sôi nổi, gay cấn với sự tham dự của 12 đội học viên thuộc các chuyên khoa, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội D4B47, 5 giải nhì, 6 giải ba và một giải nhất cho cá nhân có điểm chỉ huy cao nhất là Vương Bảo Sơn, Đội B4LT8.

H.Thanh