Nội dung thi gồm hai phần: phần thi dành cho chỉ huy gồm ra khẩu lệnh chỉ huy, điều hành đơn vị, chào báo cáo và phần thi đối với tập thể gồm thi lý thuyết và thực hành một số động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ tay không, thực hành nghi lễ và biểu diễn hai bài võ tổng hợp 25 và 38 động tác.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trại giam Ninh Khánh; giải nhì cho Trại giam số 6 và Trại giam Thanh Phong; giải 3 được trao cho Trường Giáo dưỡng số 2, Trại giam Xuân Hà, Trại giam số 3; giải khuyến khích thuộc về Đội Trại giam Thanh Lâm và Trại giam số 5

Bằng Giang