Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Cùng dự có đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng An ninh trên không. 

Theo Quyết định, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức lực lượng An ninh trên không; quy chế thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh của nhân viên an ninh trên chuyến bay; làm rõ các vấn đề còn vướng mắc... để góp phần hoàn thiện Đề án, xây dựng lực lượng An ninh trên không theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến bay trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải bày tỏ đồng tình với các ý kiến tham gia góp ý tại phiên họp; khẳng định Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp thu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan của lực lượng Công an để hoàn thiện Đề án đảm bảo chất lượng và theo đúng lộ trình đề ra.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, vấn đề an ninh hàng không luôn tiềm ẩn những diến biến khó lường, khủng bố hàng không dân dụng là nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia, an ninh con người ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc thành lập lực lượng An ninh trên không là vấn đề cấp thiết đặt ra trong tình hình mới; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, để đảm bảo lộ trình, chất lượng Đề án và xây dựng lực lượng An ninh trên không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp tục tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thành Đề án; cho ý kiến cụ thể về tiêu chuẩn, đào tạo, huấn luyện lực lượng An ninh trên không; chủ động tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị cho Đề án. 

Đơn vị chủ trì xây dựng Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung Đề án trong phạm vi thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an; làm rõ việc tổ chức lực lượng An ninh trên không; quy chế thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh của nhân viên an ninh trên chuyến bay, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến và Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoàn thiện Đề án; xây dựng, đề xuất lãnh đạo hai Bộ ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giao thông vận tải về triển khai lực lượng An ninh trên không. Đồng thời mong muốn, tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Giao thông vận tải trên các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới...

Trần Xuân