Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; Quyết định Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về công tác cán bộ…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Lễ công bố.

Phát biểu tại Lễ Công bố, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong thời gian qua.

 Nhấn mạnh bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế và khu vực; sự phát triển  của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và nhiệm vụ công tác được giao của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đối với sự phát triển của đất nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay và sắp tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị lãnh đạo đơn vị ngoài chỉ đạo công tác chuyên môn, còn phải thường xuyên cập nhật thông tin. Cùng với đó, mở rộng quan hệ với các cơ quan trong, ngoài ngành và các đối tác quốc tế. Từ đó, xây dựng, hoàn thiện được quy trình công tác, quy chế làm việc phù hợp.

Các đại biểu dự Lễ Công bố.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch triển khai của Đảng ủy Công an Trung ương, các Nghị định, Thông tư bám sát vào nội dung Luật An ninh mạng sao cho phù hợp với điều kiện, khả năng, đặc biệt là những Luật khác có liên quan. Quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp công tác liên quan đến an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong CAND, với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng… 

Tăng cường hợp tác quốc tế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giỏi, chuyên sâu nghiệp vụ, tâm huyết với công tác…

Xuân Mai