Tại Hải Dương, Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được chia thành 3 giai đoạn và đến ngày 14/10/2020 vừa qua đã hoàn thành giai đoạn 3, đảm bảo 188/188 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí đủ 5 cán bộ Công an chính quy/xã, thị trấn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an các huyện Cẩm Giàng (ảnh 1), Gia Lộc (ảnh 2), Nam Sách (ảnh 3) công bố quyết định điều động cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Trong đợt này, 156 cán bộ đang công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh và Công an TP Hải Dương, Công an TP Chí Linh đã được Giám đốc Công an tỉnh điều động đến nhận công tác tại Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo nguồn bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. 

Trên cơ sở số lượng cán bộ được điều động về đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ trong nội bộ đơn vị và quyết định điều động cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đảm bảo mỗi xã, thị trấn có đủ 05 cán bộ Công an chính quy. 

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) để số CBCS được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã yên tâm công tác, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện tốt phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có Công an” nhằm bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH.

Phương Thùy