Từ số báo này, Báo CAND giới thiệu một số mô hình, điển hình tiên tiến ở cơ sở cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, công an địa phương về vấn đề này.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Từ đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, CBCS đã nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về công tác Toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đội kiểm tra Phòng Cảnh sát PCCC TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra hệ thống chữa cháy tại chung cư trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tất cả 137/137 xã, phường, thị trấn đã thành lập đội PCCC dân phòng, số đội PCCC dân phòng là 961 đội với hơn 11.488 đội viên, đội PCCC cơ sở 2.080 đội với hơn 21.974 đội viên thường trực tại các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp. 

Các lực lượng PCCC dân phòng và cơ sở đã được tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng định kỳ hàng năm theo đúng quy định của Bộ Công an. Đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động PCCC tại các khu, cụm dân cư và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn PCCC, vừa trực tiếp giải quyết các tình huống cháy nổ ngay từ mới phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trên cơ sở các đơn vị đăng ký thi đua, Cảnh sát PC&CC tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đối với từng loại hình cơ sở để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, sáng tạo nhiều mô hình hay trong công tác PCCC. 

Qua công tác nắm tình hình điều tra cơ bản, Cảnh sát PCCC đã xác định được các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để tập trung xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC. 

Tính đến nay Cảnh sát PCCC tỉnh đã hướng dẫn, xây dựng được 86 cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC trong các lĩnh vực trọng điểm như chợ, trung tâm thương mại (TTTM), xăng dầu, dệt may, dày da, giấy và các khu dân cư, làng nghề… trong đó có một số mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động đạt hiệu quả cao như: 

Khu vực quầy hàng vải, quần áo của chị Hoàng Thị Ngọc, là Tổ trưởng trong mô hình “Gian hàng an toàn PCCC” tại chợ Vĩnh Yên, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên; cửa hàng xăng dầu số 116, 138 trong mô hình “Điểm sáng trong công tác PCCC” tại Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên; xưởng hàn, dập trong mô hình “Nói không với cháy, nổ”  tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam I; 

tổ thiết bị trong mô hình “Điển hình tiên tiến trong công tác PCCC” tại công ty TNHH Exedy Việt Nam; Công an xã Bá Hiến trong mô hình “Quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ” tại UBND xã Bá Hiến, bộ phận tổ chức hành chính  trong mô hình “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi” tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bồ Sao; phòng hành chính trong mô hình “Đảm bảo an toàn PCCC” tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch... 

Nhìn chung công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC được duy trì hoạt động tốt và vẫn đang được tiếp tục nhân rộng. Ngoài việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về PCCC, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo triển khai xây dựng và duy trì phong trào toàn dân tham gia PCCC ở 100% địa bàn loại I, 80% các địa bàn loại II, 50% địa bàn loại III.

Ý thức trách nhiệm về PC&CC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân được nâng cao, có chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia công tác PC&CC. Số các vụ cháy đã thực sự được kiềm chế, quần chúng nhân dân và lực lượng PCCC cơ sở đã tích cực phòng ngừa chủ động xử lý ngay tại chỗ giảm 80% các vụ cháy khi mới xảy ra. 

Một điểm đáng ghi nhận là công tác xây dựng mô hình điển hình tiến tiến được chuẩn bị lựa chọn kỹ nên đã được lãnh đạo các cơ sở, cơ quan doanh nghiệp rất nhiệt tình ủng hộ tạo điều kiện, được quần chúng nhân dân hưởng ứng, nhiều cơ quan doanh nghiệp đã gắn các chỉ tiêu về công tác an toàn PCCC là một chỉ tiêu cứng trong việc xét thưởng, xét thi đua và đánh giá cán bộ công nhân hàng năm. Đã có 58 tập thể, 63 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác PC&CC được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh khen thưởng.

Để công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về PCCC trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, xin nêu ra một số giải pháp, đó là lực lượng Cảnh sát PCCC cần phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về công tác PCCC, giúp cho người dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác PCCC nhận thức được PCCC là để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, tài sản của Nhà nước. 

Công tác phát động các phong trào tự quản về đảm bảo an toàn PCCC phải được lồng ghép với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ở các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo cho phong trào sức lan tỏa rộng rãi; nghiên cứu nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy để thực hiện với phương châm “làm cho đúng ngay từ đầu”. 

Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đưa công tác PCCC là một trong những nội dung, tiêu chí bình xét thi đua ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cơ quan văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.

Cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PC&CC” hàng năm với các nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo ra một thế trận vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tham mưu tổ chức tốt “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – ngày 4/10”. Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia PCCC, lồng ghép gắn với các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng “khu dân cư an toàn”, “hộ gia đình an toàn”, “doanh nghiệp an toàn”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo ra sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân đáp ứng yêu cầu PCCC trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Trần Văn Nga, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc