Trong 10 năm qua (2008-2019), mô hình “Xứ đạo, họ đạo 3 không” trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã phát huy hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến góp phần bảo vệ ANTT tại địa phương. Đặc biệt, bà con giáo dân tại các xứ đạo, họ đạo luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của chính quyền địa phương về việc giữ gìn, bảo vệ ANTT. Đồng thời đoàn kết, gắn bó cùng chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình, ấp, xã văn hóa.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Đến nay, Vĩnh Thạnh có 46/46 ấp đạt ấp văn hóa, trong đó, có 30/30 ấp của vùng đồng bào Thiên Chúa giáo được công nhận ấp văn hóa, 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình rước ảnh Bác về thờ tại nhà. Quần chúng ở các xứ đạo, họ đạo nghiêm chỉnh chấp hành và hưởng ứng tích cực các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo với phương châm: “Kính chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo”, “Đồng hành sống phúc âm trong lòng dân tộc”. 

10 năm qua, quần chúng giáo dân đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan chính quyền các cấp trên 790 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp cho lực lượng Công an xử lý hàng trăm vụ việc về tệ nạn xã hội, bắt hàng trăm đối tượng phạm pháp, gây rối…
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Công an, UBND thành phố, Công an TP Cần Thơ và UBND huyện Vĩnh Thạnh tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng “Xứ đạo, họ đạo 3 không”, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Đại tá Vũ Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã biểu dương các cấp, các ngành huyện Vĩnh Thạnh và bà con giáo dân có nhiều đóng góp, thành tích trong phong trào thực hiện, xây dựng “Xứ đạo, họ đạo 3 không”. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng mong muốn kết quả này được giữ vững và phát huy trong thời gian tới. Trong đó, Vĩnh Thạnh cần nâng chất, củng cố mô hình “Khu dân cư xã, thị trấn, xứ đạo, họ đạo 3 không” và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến khác như: mô hình “Xứ đạo, họ đạo 4 không, 5 không, 6 không, 7 không”, “Tổ Nhân dân tự quản vững mạnh”, “Gia đình giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”… phát hiện biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao bảng tượng trưng chi phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn huyện.

Dịp này, Công an TP Cần Thơ cũng đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho 6 hộ dân trên địa bàn huyện.


Trần Lĩnh