Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm, tại Hải Phòng lần này có 13 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo các đơn vị, Công an các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và các huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Cát Hải. Cùng với đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại 26 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo các đơn vị.

Trao quyết định lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương của TP Hải Phòng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, bộ nhiệm lại giữ các chức vụ lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao.

Đồng chí Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền các quận, huyện quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo Công an các quận, huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

V. Huy