Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định điều động Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Đồng thời, điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. 

Đại tá Vũ Thanh Chương nhận Quyết định.
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng 2 đồng chí được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới. Theo đó Thứ trưởng yêu cầu các đồng chí Vũ Thanh Chương và Lê Ngọc Châu khẩn trương nhận nhiệm vụ, phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ, phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng ủy Công an các địa phương phối hợp Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Hải Dương khẩn trương hoàn thiện các quy trình chỉ định các đồng chí Giám đốc Công an tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TP, tỉnh. 

Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng chúc mừng.

Riêng đối với Công an TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu sau khi ổn định tổ chức cần nhanh chóng kiện toàn chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

V. Huy