Việc sắp xếp, bố trí lực lượng này đang được Công an TP Hà Nội báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện theo Thông tư số 15/TT-BCA, đảm bảo đúng theo nguyên tắc và đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã trên địa bản Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho lực lượng Công an xã, đảm bảo mục tiêu toàn bộ Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã đều qua lớp Trung cấp Công an; các Công an viên đều được tập huấn về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Thi đua vì An ninh Tổ quốc" trong lực lượng Công an xã.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008), lực lượng Công an xã của thành phố đã chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động tham gia nắm tình hình toàn diện các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự. 

Công an xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tham gia tích cực việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, phối hợp duy trì trật tự an toàn giao thông, tham gia bảo vệ các sự kiện quan trọng..

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Trong tình hình mới, thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an, Công an thành phố sẽ bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã, bảo đảm Công an xã có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trong công tác, gắn bó với nhân dân, nắm vững qui định của pháp luật. Công an xã phải là lực lượng biết tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết và xử lý vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng pháp luật.

Công an TP Hà Nội sẽ đánh giá, có kế hoạch trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ hoạt động cho Công an xã, trước mắt ưu tiên cho các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Quang Minh