Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực làm thêm ngày, thêm giờ tiến hành thu thập các thông tin dân cư.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an thực hiện việc quét phiếu thu thập thông tin dân cư.

Đến nay, công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, đã thu thập được gần 780 nghìn phiếu thông tin dân cư (đạt trên 97%). 

Hiện lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến hành số hóa, quét dữ liệu các phiếu thông tin dân cư vào hệ thống lưu trữ điện tử, góp phần cùng các địa phương trên cả nước thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Tâm Phạm