Năm 2017, trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) có những diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện quan trọng tác động đến công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động và liên tục tổ chức phát động thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua với những nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, nhiều cách làm mới, sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng, được cán bộ chiến sĩ (CBCS) tích cực hưởng ứng tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đông và các đại biểu tại Hội nghị. 

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017, đã có hơn 1.000 tập thể, cá nhân thuộc Công an Hà Nam được các cấp khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể, 18 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; 3 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2018 tiếp tục là năm Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), lãnh đạo Bộ Công an xác định là “Năm công tác cán bộ” và chỉ đạo xây dựng đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bởi vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Bộ trưởng, đặc biệt là Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Hà Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; triển khai thực hiện việc sắp xếp kiện toàn bộ máy lực lượng Công an theo tinh thần Nghị quyết 06 của Đảng ủy CATƯ, chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và quản lý biên chế.

Tổ chức nghiên cứu quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy CATƯ, Chỉ thị của Bộ và Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017 để cụ thể hóa thành kế hoạch chương trình công tác Công an tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của tổ chức cơ quan doanh nghiệp và người dân.

Tâm Phạm