3 năm qua, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTCC trong các trường học. Ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh được nâng lên; số vụ vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên giảm so với những năm trước. 

Để tăng cường công tác phối hợp bảo đảm TTATGT, TTCC trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là khu vực trường học đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất một số nội dung chương trình phối hợp trong đó: Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình chấp hành các quy định về TTATGT, TTCC của học sinh, sinh viên để kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. 

Đồng chí Trương Quốc Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chứng kiến 2 đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện đảm bảo TTATGT, TTCC giai đoạn 2018 – 2023.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TTATGT, TTCC cho đội ngũ giáo viên, thành viên các tổ tự quản, thanh niên xung phong và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề; lồng ghép tuyên truyền trực quan trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, giờ sinh hoạt...; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm TTATGT, TTCC cho học sinh, sinh viên.

Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện đảm bảo TTATGT, TTCC giai đoạn 2018 – 2023.

Đoàn Phượng