Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Cục KTNV II, Thiếu tướng Lê Đức Thân, Cục trưởng Cục KTNV II, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác những kết quả, thành tích Cục KTNV II đạt được trong thời gian vừa qua...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng, ghi nhận những chiến công, thành tích và sự trưởng thành của lực lượng KTNV II qua các thời kỳ. 

Khẳng định vị trí, vai trò, đặc biệt quan trọng của lực lượng KTNV II, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu, lực lượng KTNV II không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.  

Cán bộ, chiến sỹ của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận, ứng dụng, làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, phục vụ đắc lực công tác chiến đấu của lực lượng Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà cán bộ, chiến sỹ Cục KTNV II.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ Cục KTNV II trong thời gian tới cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác KTNV II; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND nói chung, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. 

Cùng với đó, cần hết sức coi trọng công tác chính trị, tư tưởng; ý thức giữ gìn bí mật công tác cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ với các đối tác có nguồn lực, tiềm năng phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ; đẩy mạnh, phối hợp nghiên cứu, ứng dụng hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực có liên quan.

Xuân Mai