Chủ trương xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù tích cực học tập, lao động cảo tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Ban Giám thị Trại tạm giam đã triển khai công tác xét giảm đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, chặt chẽ. 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho họ ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

M.Hiền