Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và đại diện VKSND thành phố, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng dự buổi công bố.

Đại tá Vũ Thanh Chương trao quyết định giảm án cho các phạm nhân

Đại tá Vũ Thanh Chương đã trao các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân được giảm án.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2-9 nhằm thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân, giúp người phạm tội có cơ hội sớm đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và là động lực nhằm khuyến khích phạm nhân thi đua cải tạo tiến bộ, tạo sức lan tỏa động viên các phạm nhân khác tích cực học tập, rèn luyện, lao động để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Văn Thịnh