Sau khi nghe báo cáo công tác triển khai các phương án, sẵn sàng cho công tác bảo vệ bầu cử, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn đánh giá cao Công an huyện Lai Vung và Thanh Bình đã có sự chủ động trong các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tại Công an huyện Thanh Bình. 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, để đảm bảo cho các ứng cử viên đại biểu Trung ương về tham gia ứng cử và người dân tham gia bầu cử đầy đủ, an toàn, Công an huyện Lai và Vung Thanh Bình cần tổ chức nhiều lượt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; bố trí lực lượng hợp lý trong khi vận chuyển hòm phiếu bầu cử; bảo vệ tuyệt đối an toàn không để xảy ra thất lạc phiếu bầu của cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với công tác bầu cử.

Thái Vinh