Ngày 27-7, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2016), Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tổ chức buổi gặp mặt các đối tượng chính sách. 

Đến dự có đông đảo các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ trong CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đại diện các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND đã chi viện cho miền Nam hơn 11.000 cán bộ ưu tú, trong đó có hơn 900 đồng chí đã anh dũng hi sinh, nhiều đồng chí bị địch bắt tù đầy trong các nhà lao của Mỹ - Ngụy, hàng trăm đồng chí bị thương tật, nhiễm chất độc chiến trường.

Từ năm 2012 đến nay, Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi đối với các đồng chí và thân nhân các gia đình chính sách; kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời hỗ trợ chế độ chính sách và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với các đồng chí, đồng đội để đảm bảo quyền lợi của người có công đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cảnh Thảo