Trước tình hình như vậy, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã Tri Phú đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diến biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thôn. 

Công an huyện, Công an xã nắm chắc tình hình, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện 4 cùng với nhân dân, "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc" với bà con. 

Công an huyện Chiêm Hóa, Công an xã Tri Phú tuyên truyền pháp luật tại thôn Khuôn Làn.

Không quản ngại khó khăn, phức tạp, với tình cảm chân thành và sự cố gắng, nỗ lực cao độ, bằng sự thông minh, mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và công tác dân vận khéo, cán bộ, chiến sỹ Công an đã từng bước tiếp cận và vận động người dân trong thôn không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, khi có điều kiện là tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân, bất kể ngày nắng, ngày mưa, trinh sát an ninh bám địa bàn, bám dân, giành lại lòng tin của đồng bào đối với CBCS Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Theo trung tá Ma Sỹ Trọng, Trưởng Công an xã Tri Phú thì ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt tại thôn Khuôn Làn, Công an xã đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tuyên truyền để người dân hiểu, không tin, không nghe, không làm theo luận điệu tuyên truyền của đối tượng xấu.

Nhận biết rõ vai trò quan trọng của những người có uy tín, người già trong thôn, bằng nhiều hình thức khác nhau, cán bộ an ninh Công an tỉnh, Công an huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động vào số người này, coi đây là điểm đột phá trong công tác vận động quần chúng. CBCS Công an tích cực tuyên truyền, giải thích để đồng bào hiểu và nắm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. 

Nhà nước ta tôn trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nhưng cũng nghiêm khắc xử lý đối với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tín ngưỡng cuồng tín, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, tập hợp, lôi kéo quần chúng chống lại Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện, nắm rõ các đối tượng xấu trong thôn, thường xuyên gọi hỏi răn đe, vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng này. 

Tình hình ANTT trong thôn Khuôn Làn luôn được ổn định. Nhiều năm liền trong thôn không xảy ra vụ việc về ANTT.Ông Trần Seo Hoàng - một người Mông có uy tín trong thôn cho biết: Thôn Khuôn Làn thường xuyên được cán bộ Công an tỉnh, Công an huyện, chính quyền địa phương đến tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, các quy định của địa phương về đảm bảo ANTT. Từ đó người dân đã hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, người Mông trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, một lòng theo đảng, không mắc mưu kẻ xấu.

Với sự cố gắng, linh hoạt, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trong xã, trong thôn, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Chiêm Hóa, Công an xã Tri Phú đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mìnhtrong đồng bào dân tộc Mông ở Khuôn Làn; chủ động nắm chắc tình hình, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Phát động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thôn.

Trần Thái