Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế dự và chủ trì Hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trong năm 2018, Cục An ninh Kinh tế (ANKT) đã chủ động nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước có ảnh hưởng tác động đến các lĩnh vực của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thế lực thù địch, các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện lớn theo phân công của Bộ.

Nhiều vấn đề nóng, bất cập, tồn tại yếu kém của nền kinh tế đã được Cục ANKT chủ động phát hiện, tham mưu lên lãnh đạo Bộ để kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp xử lý và đã được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tiếp thu, thực hiện như tình hình về 12 doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương; công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục ANKT.

Ngoài ra, Cục thường xuyên tham mưu, phối hợp với cơ quan và doanh nghiệp trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả, thành tích của Cục ANKT đạt được trong năm 2018 đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận. Đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và hơn 100 lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tặng bằng khen, giấy khen, gửi thư khen và cảm ơn. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, Cục An ninh Kinh tế nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương các hạng cho một tập thể và 2 cá nhân.

Đồng tình với đánh giá trong báo cáo tóm tắt và các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2019, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích Cục ANKT đạt được trong năm 2018.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Trong năm 2018, Cục ANKT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về bảo đảm ANKT. Đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyết định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo điều hành kinh tế vĩ mô.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng; phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế...  Qua đó, đã có nhiều báo cáo, tham mưu cho Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, chỉ đạo trong hoàn thiện thể chế, điều hành, quản lý kinh tế, kiến nghị các giải pháp chính sách, cơ chế trong quá trình triển khai cơ cấu lại nền kinh tế...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị,

Chỉ ra một số mặt còn tồn tại cần khắc phục, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục ANKT trong thời gian tới cần chủ động trong công tác nắm tình hình liên quan đến ANKT, sớm có các báo cáo góp phần quan trọng giúp bộ, ngành liên quan những vấn đề chiến lược, bảo đảm ANKT; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương.

“Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đổi mới nhận thức, tư duy về công tác đảm bảo ANKT trong tình hình hiện nay, phù hợp với tổ chức bộ máy mới; đồng thời chủ động phát hiện, phân tích, đánh giá và dự báo sát tình hình...” Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

 
Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục ANKT trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng thời đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục ANKT tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản, tạo chuyển biến thực chất, gắn với mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng các vấn đề mới của thực tiễn đang đặt ra.

Cùng với đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các lực lượng thực hiện bảo đảm ANKT, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế; rà soát lại các vấn đề về quy chế, quy trình phối hợp; các vấn đề về phân công, phân cấp phối hợp với lực lượng bảo vệ chính trị của Công an địa phương..., để chủ động điều chỉnh, bổ sung, xây dựng đáp ứng yêu cầu công tác mới. 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao vai trò nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, sớm hoàn thành việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng kiện toàn cấp ủy, tổ chức; đồng thời hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, ổn định tổ chức theo mô hình mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng rằng với truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế, với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao, Cục ANKT sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin cậy, giao phó.

Xuân Mai