Cụ thể, tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Côn Đảo; tổ chức Hội thi “Học sinh với văn hóa giao thông” lần thứ 4; các phong trào an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng cũng được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 225 triệu đồng. 

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng tham gia hiến máu nhân đạo. 

Đặc biệt, Ban Chấp hành ĐTN Công an tỉnh đã xây dựng thành công hai phần mềm tin học, gồm: “Phần mềm quản lý đoàn viên” giúp tổng hợp số liệu báo cáo nhanh và chính xác, quản lý được thông tin của tất cả đoàn viên đang sinh hoạt; “Phần mềm kiểm tra đoàn viên thực hiện cuộc vận động xây dựng người thanh niên CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, giúp đánh giá đúng về tư tưởng của đoàn viên thanh niên trong việc chấp hành Điều lệ Đoàn, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp và phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong ĐVTN Công an toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng phối hợp tổ chức lớp dạy bơi hè cho con em trong lực lượng. 

Đăng ký đảm nhận 4 mô hình thanh niên tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT trên địa bàn. Trong đó, mô hình thành công, có hiệu quả thiết thực là mô hình “Móc khóa cung tố giác tội phạm” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong tham gia giữ gìn ANTT. 

Trong 6 tháng đầu năm, có trên 2.000 lượt ĐVTN xuống địa bàn nắm tình hình liên quan đến tội phạm và trao tận tay người dân 6.500 móc khóa. Bên cạnh đó, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” cũng được ĐTN Công an tỉnh triển khai sâu rộng và hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia. 

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Sóc Trăng. 

Cụ thể, bằng mô hình “Sân chơi thanh niên - Bản lĩnh tuổi trẻ Công an Sóc Trăng” với nội  dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, phản ánh các vấn đề nóng của xã hội được dư luận quan tâm.

Tặng móc khóa an ninh cho người dân trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. 
Và tham gia trồng rừng phòng hộ ven biển ở thị xã Vĩnh Châu. 

Văn Đức - C.X