Trước khi diễn ra buổi gặp mặt, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh,

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lực lượng CAND đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Trong từng thời kỳ cách mạng, quán triệt sâu sắc đường lối, nghị quyết của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương (trong từng thời kỳ với các tên gọi khác nhau) đã luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Bác kính yêu.

Năm 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của lực lượng CAND. Với vai trò là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an nguyện đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống nh hùng của lực lượng CAND.

Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm công lao trời biển của Bác và bày tỏ sự quyết tâm của lực lượng CAND trong năm 2020.

Luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; “chỉ biết còn Đảng là còn mình”; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, trọng tâm là “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và năm ASEAN; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”; lập nhiều chiến công kính dâng lên Bác kính yêu.

Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời dành một phút tưởng niệm công lao trời biển của Bác và bày tỏ sự quyết tâm cao của lực lượng CAND trong năm 2020 vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Anh Hiếu - Quỳnh Vinh