Buổi lễ diễn ra tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Bộ Công an, Hà Nội. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương , lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm trang trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lực lượng CAND đã báo cáo, trong năm 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, đồng thời thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CAND đã đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và chủ động hợp tác quốc tế của đất nước.

Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại buổi Lễ.

Bước sang năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước có nhiều sự kiện quan trọng: Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Chủ tịch AIPA 41; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Cách mạng tháng Tám; 75 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xin hứa tiếp tục phát huy những thành tựu nổi bật của năm 2019; với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2020; lập nhiều chiến công kính dâng lên Bác kính yêu.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và thắp nén tâm hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại buổi Lễ.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Hiếu - Trung Nguyễn