Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND; Thượng úy Dương Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện và hơn 100 đoàn viên ưu tú là cán bộ, giáo viên và sinh viên Học viện.

Đoàn đại biểu tham gia Lễ báo công

Thượng uý Dương Xuân Khiêm đã đại diện cho tuổi trẻ Học viện báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc của Đoàn Thanh niên Học viện ANND trong nhiệm kỳ 2014 - 2017; đồng thời ghi nhớ công ơn to lớn của Bác dành cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Học viện ANND nói riêng. 

Trong chương trình buổi lễ, Đoàn đại biểu đã tiến hành dâng hoa trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đoàn viên ưu tú tham dự Lễ báo công

Thiếu tướng Lê Minh Hùng chủ trì buổi lễ

Chủ trì buổi lễ, Thiếu tướng Lê Minh Hùng đã đánh giá cao những hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Học viện, ghi nhận những thành tích, kết quả mà BCH Đoàn Thanh niên Học viện đã đạt được. Phó Giám đốc Học viện ANND yêu cầu Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất trong tổ chức các phong trào Đoàn, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đoàn đại biểu vào viếng Lăng Bác

Lễ báo công dâng Bác là một hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện ANND lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017-2019, diễn ra trong hai ngày 9 và 10-3. 

A.Quỳnh