Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng kỷ niệm chương ‘’ vì thế hệ trẻ ‘’ về thành tích và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn cho các đồng chí lãnh đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã diễn ra sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và đạt kết quả tốt.

Đồng chí Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn TN Bộ Công an tặng Cờ cho các đơn vị.

Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu và nghiên cứu khoa học được khen thưởng. Vai trò của các tổ chức Đoàn trong tham mưu tổ chức các hoạt động chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị luôn được cấp uỷ, chỉ huy đơn vị ghi nhận và đánh giá cao.

Vị trí, uy tín của tổ chức Đoàn trong CAND ngày càng được khẳng định; vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng của các đơn vị.

Với những kết quả, thành tích đó, tuổi trẻ Bộ Công an đã được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2017; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp bộ, ban, ngành biểu dương, khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đánh giá cao những thành tích, kết quả của Đoàn Thanh niên Bộ Công An đạt được trong năm vừa qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Công an tập trung trực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; triển khai sâu rộng 3 phong trào “Thanh niên Công an nhân dân xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Đặc biệt, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn phù hợp với tổ chức, bộ máy của lực lượng CAND. Đây là việc rất quan trọng, rất cần thiết trong năm 2018…

Cục Công tác chính trị CAND

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2017, Đảng ủy lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành nhiều nội dung công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, văn hóa văn nghệ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, nhất là tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; phát động Đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... 

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND với các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hải Trung ghi nhận những thành tích đã đạt được của Cục Công tác chính trị CAND đã đạt được trong năm 2017. 

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Công tác chính trị CAND cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất liên quan đến công tác chính trị tư tưởng; đổi mới các mặt công tác theo hướng chất lượng hơn, hiệu quả hơn. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương để theo sát các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã được triển khai như thế nào, có phù hợp và hiệu quả đến đâu. Làm tốt công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ CBCS; không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, lấy sản phẩm công việc làm thước đo, phát huy vai trò của người lãnh đạo chỉ huy. 

Bên cạnh đó, Cục Công tác chính trị CAND phải chú ý đến phong trào luyện tập thể dục thể thao, phải lấy hoạt động phong trào để sàng lọc, tìm ra những nhân tố cho thể thao thành tích cao và ngược lại lấy thể thao thành tích cao để phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong CAND, giúp CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2017, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát TNTP đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo quyết liệt lực lượng truy nã toàn quốc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác truy nã theo chương trình công tác năm đã đề ra. 

Đồng chí Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát TNTP cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 327 các cấp chỉ đạo toàn diện công tác TNTP, thực hiện tốt các giải pháp hạn chế phát sinh, rà soát giao chỉ tiêu cụ thể.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài lực lượng CAND, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, tuyên truyền, xác minh truy bắt, vận động ĐTTN ra đầu thú đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm qua của lực lượng Cảnh sát TNTP và nhấn mạnh, năm 2018, lực lượng Cảnh sát TNTP toàn quốc cần bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73; chương trình công tác và chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát; tập trung mở rộng hợp tác quốc tế; làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác TNTP trong tình hình mới.

Cục Tài chính 

Chiều 24-1, tại Hà Nội, Cục Tài chính, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. 

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Tài chính chủ trì Hội nghị. Trong năm qua, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2017, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục Tài chính đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2017 và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. 

Thiếu tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy phát biểu tại Hội nghị.

Cục Tài chính đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị về công tác quản lý, điều hành NSNN trong CAND kịp thời, cùng với giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 để các đơn vị, địa phương điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn; thực hiện tốt việc phối hợp, theo dõi, bám sát quá trình kiểm toán của kế toán nhà nước tại các đơn vị, địa phương để kịp thời uốn nắn, xử lý các vi phạm về chế độ, chính sách tài chính, kế toán; đóng góp ý kiến trong kết luận kiểm toán. 

Với những thành tích đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Cục Tài chính vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trong năm 2017, một đơn vị cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; một đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND.

Công an tỉnh Đắk Nông 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông.

Trong năm 2017, Công an tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm đã được kiềm chế và giảm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Diễn – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba cho 5 cá nhân.

Các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được chú trọng và hiệu quả hơn, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2016.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng, việc chấp hành điều lệnh CAND, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà lực lượng Công an Đắk Nông đã đạt được trong  năm 2017, đồng thời yêu cầu Công an Đắk Nông cần làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động xử lý các tình huống xảy ra, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trước mắt là huy động lực lượng, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân, xứng đáng là Thanh bảo kiếm của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Diễn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba tặng 5 cá nhân. 

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể (Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Đắk R’lấp), Cờ của Tổng cục Chính trị CAND cho 5 tập thể (Phòng Công tác chính trị, Phòng Cảnh sát truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh dân tộc và Công an huyện Tuy Đức), Danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 11 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế 

Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng các ban ngành, đơn vị liên quan đã đến tham dự hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trong năm 2017, đơn vị đã tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật cùng Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy CNCH, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đón nhận cờ thi đua do Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND trao tặng.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện 128 cuộc tuyên truyền tại địa bàn dân cư, cơ sở với 12.643 người tham gia, tạo chuyển biến về nhận thức của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân đối với công tác PCCC.

Với những thành tích xuất sắc, dịp này Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở; Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy CNCH, Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế được Tổng cục Chính trị CAND tặng cờ Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc và Đơn vị dẫn đầu phong trào Toàn dân PCCC cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân về các thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CHCN.

Hồng Vân - Minh Quỳnh - Đức Mẫn - Anh Khoa - Trần Xuân