Ngày 16-7, Cục Y tế (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường CAND”. 

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Cục, Công an các đơn vị, địa phương, Trường học, Trại giam trong lực lượng CAND.

Quang cảnh Hội thảo

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế, công tác đầu tư, quản lý và khai thác, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm trong CAND những năm qua đã đạt được nhiều kết quả ban đầu khích lệ. 

Trong 10 năm trở lại đây, đã có hơn 200 hệ thống xử lý ô nhiễm nước thải, rác thải đã được đầu tư, trang cấp cho các đơn vị trong lực lượng CAND với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Việc đầu tư đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường trong CAND. Các hệ thống đi vào vận hành góp phần đảm bảo môi trường sống và làm việc tại Công an các đơn vị, góp phần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tuy nhiên, qua nghe các ý kiến tham luận tại Hội thảo và thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương cho thấy, công tác đầu tư xây dựng ô nhiễm môi trường còn gặp nhiều khó khăn, do đó chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Nguyên nhân chính là do các đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống xử lý chưa có cán bộ chuyên trách được đào tạo về lĩnh vực môi trường, do đó chưa nắm bắt được quy trình công nghệ, dẫn đến vận hành hệ thống thiếu hiệu quả. Thiết kế hệ thống thu gom rác thải chưa đồng bộ, bố trí kinh phí duy trì hoạt động còn rất khó khăn, công tác xử lý, khắc phục sự cố, hỏng hóc còn chậm, thiếu tính chủ động…

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tham luận

Do vậy, việc tiếp tục đầu tư vào nâng cao công tác quản lý, khai thác, sử dụng các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại Công an các địa phương, đơn vị là rất cần thiết. Sau Hội thảo, Cục Y tế sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp công nghệ xử lý, các nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND.


Trần Hằng