Ngày 23/12, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/11/2014 của Đảng uỷ Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Công an nhân dân (CAND) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Đồng thời khảo sát, đánh giá mô hình hoạt động của các đoàn thể trong CAND từ khi triển khai Nghị định số 01, ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các phòng khối Xây dựng lực lượng tiếp và làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

​Qua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng uỷ Công an Trung ương  đã góp phần từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công nhân viên, lao động hợp đồng của Công an tỉnh. 

Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và người lao động đã được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó, chất lượng, trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, môi trường làm việc được cải thiện.

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong Công an Hà Tĩnh (trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ) theo Nghị định số 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy CAND từ năm 2018 đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ được biên chế tại Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thường trực Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ luôn được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chủ quản. Ban Chấp hành Đoàn, Hội luôn có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh thường xuyên liên hệ, phối hợp tổ chức các hoạt động với Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn. Qua đó, xây dựng khối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị và các tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. 

Phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ trong Công an tỉnh luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc và đem lại kết quả tích cực, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an ghi nhận và chia sẻ với một số khó khăn của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh trong thời gian qua. 

Đồng thời kiến nghị Công an tỉnh sớm kiện toàn lại Ban Chấp hành đoàn thanh niên. Về tổ chức công đoàn, đồng chí Phó Cục trưởng lưu ý nếu có lợi ích cho tổ chức, cho người lao động thì nên thành lập tổ chức công đoàn. Tổ chức bộ máy chuyên môn phải gắn với tổ chức quần chúng, quan tâm, động viên để Đoàn, Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng bồi dưỡng phát triển điển hình tiên tiến trong Đoàn, Hội để nhân rộng, tạo sức lan toả.

Ngà Cường