Tại thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc, cán bộ, chiến sĩ Công an Thạch Hà đã cùng với bà con địa phương đổ 200 m đường bê tông. Với sự giúp đỡ từ lực lượng Công an huyện, dự kiến tuyến đường bê tông nội thôn Hòa Lạc sẽ hoàn thành trong 3 ngày, góp phần giúp nhân dân thuận tiện trong đi lại, lao động sản xuất.

Sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà không chỉ giúp xã Thạch Lạc sớm hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Công an đẹp trong lòng nhân dân. 

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh giúp người dân trên địa bàn làm đường bê tông xây dựng Nông thôn mới.

Được biết, Thạch Lạc là một xã khó khăn, từ đầu năm 2019 lại nay, được Công an huyện Thạch Hà nhận đỡ đầu xây dựng nông thôn mới. Tính riêng xã Thạch Lạc, Công an huyện đã huy động 20 lượt với hơn 400 ngày công xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 30 triệu đồng, tặng bàn ghế cho nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Thạch Lạc trị giá 35 triệu đồng.

S.Lam-L.Hà