Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT 9 tháng đầu năm 2019.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo đó, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời tập trung triển khai các phương án, kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh… góp phần đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ động công tác PCCC, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy các vụ cháy lớn Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để đột xuất bất ngờ xảy ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, sắp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đã thông qua một số tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT đối với tỉnh Hà Tĩnh, đã tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm xuyên suốt của Hà Tĩnh là ổn định để phát triển, thường xuyên quan tâm đến lực lượng Công an và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho Lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Chú trọng đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là nêu gương người đứng đầu, lãnh đạo chỉ huy nói phải đi đôi với làm, tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh CAND.  

Tham mưu chính quyền địa phương xây dựng đề án tăng cường Công an chính quy về xã trên địa bàn Hà Tĩnh. Đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật phục vụ chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Đồng chí Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đồng chí Thứ trưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong suốt thời gian qua. Đồng thời xin tiếp thu, lĩnh hội những ý  kiến chỉ đạo của các đồng chí và hứa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Lý Hùng Cường