Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi kiểm tra. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì,  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Công an tỉnh. 

Trong đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức quán triệt, triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…; Kế hoạch số 337/KH-BCA-X15 ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười và đồng chí Nguyễn Thanh Trì tại buổi kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời khẳng định, Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nhiều hình thức, cách làm cụ thể đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị, Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, Đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, trong tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. 

Phát huy tính gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chỉ huy đơn vị; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng. Thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ về công tác tổ chức, nhất là về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017…

Quang cảnh về kiểm tra Nghị quyết tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện lãnh đạo đơn vị trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết… Theo đó, Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận thức được tầm quan trọng, đặc biệt của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, kêm trì với quyết tâm chính trị cao.

Minh Hiền