Đại tá Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thực hiện Kế hoạch số 101 ngày 26-11-2018 và theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn lực lượng CAND, giúp cán bộ, đảng viên các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết. Qua đó tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc…

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


B.Quân