Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an vừa có Điện gửi Công an các đơn vị, địa phương. Nội dung Điện nêu rõ:

Để đảm bảo sức khỏe, sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các bếp ăn tập thể, căng tin của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khách, nhà công vụ, nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng trong CAND, Cục Y tế - đơn vị thường trực BCĐ phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tại đơn vị khẩn trương thực hiện tổ chức cho cán bộ chiến sĩ ăn theo ca, mỗi ca không quá 20 người, bố trí mỗi cán bộ chiến sĩ 1 suất ăn riêng, đảm bảo giữ khoảng cách 2m giữa mỗi người, bố trí ngồi cùng 1 hướng, không ngồi đối diện, không trò chuyện khi ăn. 

Trường hợp không tổ chức ăn theo ca, bếp ăn bố trí vận chuyển suất ăn tới từng phòng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hoặc cán bộ chiến sĩ tự mang suất ăn về phòng. Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản, chứa đựng, bao gói suất ăn phải bảo đảm vệ sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm.

Đối với bếp ăn phục vụ lãnh đạo Bộ, bếp ăn phục vụ lãnh đạo cấp Cục  và các bếp ăn tập thể khối cơ quan Bộ do Cục Hậu cần quản lý tùy theo điều kiện cụ thể Văn phòng Bộ, Cục Hậu cần triển khai phương án bố trí ăn uống phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin liên hệ về BCĐ phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an (qua Cục Y tế - đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo, điện thoại: 069.2320009, 069.2320007, 069.2320003, fax: 0243.942.8478).

Tâm Minh