Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và yêu cầu, nội dung của tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) trong giai đoạn 2021-2025 bổ sung cho phù hợp theo hướng bằng và cao hơn so với các tiêu chí đã đề ra ở giai đoạn 2016-2020, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có văn bản đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, có ý kiến tham gia vào dự thảo Hướng dẫn của Bộ Công an, về việc xác định tiêu chí xã đạt chuẩn về ANTT và đảm bảo bình yên; huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn về ANTT giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến trực tiếp vào các nội dung điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như: sự tham gia, vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tình hình an ninh quốc gia; trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ; hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã… 

Tuỳ theo mức độ, sẽ có các tiêu chí phù hợp để công nhận xã đạt chuẩn về ANTT và đảm bảo bình yên; xã đạt chuẩn về ANTT và đảm bảo bình yên nâng cao; xã đạt chuẩn về ANTT và đảm bảo bình yên kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn về ANTT… 

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, các đại biểu đề nghị việc phân bổ ngân sách hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương cho Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nội dung phân bổ kinh phí cho Công an cấp tỉnh, trong thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

Đại tá Bùi Quang Chi Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến khẳng định, các ý kiến trực tiếp của các đại biểu tại buổi làm việc rất xác đáng, giúp làm rõ hơn nội hàm, định hướng để có những đề xuất tiêu chí về ANTT trong giai đoạn tới ở các cấp. 

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị Bộ Công an có văn bản kiến nghị cụ thể để báo cáo Chính phủ. Các kiến nghị, đề xuất đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực, hiệu quả và theo hướng phấn đấu vươn lên, tạo sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Vũ Linh