Tại Hội nghị, Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về an ninh, trật tự nông thôn).

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức Phó Trưởng ban thường trực. 

Theo báo cáo kết quả công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2019, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự  (ANTT) khu vực nông thôn; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nội dung của tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, giết người do nguyên nhân xã hội, cố ý gây thương tích; tội phạm về ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, các mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện liên quan đến đất đai…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Hiện nay, cả nước có trên 2.150 mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT đang hoạt động, trong đó có nhiều mô hình phát huy tác dụng, hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm, giữ vững, ổn định tình hình ANTT ở cơ sở. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 115.000 tin báo liên quan đến ANTT có giá trị, góp phần phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại địa bàn nông thôn.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo ANTT Bộ Công an và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, nhất là trong thực hiện công tác tuyên truyền. Thông qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn và công tác xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quyết định, chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá lại các kết quả năm 2019, đề ra kế hoạch thực hiện năm 2020, trong đó phân công cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. 

 Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng xã đạt tiêu chí ANTT xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở…

PV