Theo Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, du lịch là lĩnh vực kinh tế mở, mang tính dịch vụ và tính xã hội cao nên có tác động sâu sắc đến an ninh, trật tự. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển du lịch. 

Hội thảo là diễn đàn khoa học trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá thực trạng công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an đã triển khai trong đảm bảo an ninh, trật tự du lịch trên toàn quốc nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng thời gian qua. 

Qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, đồng thời gởi mở, khuyến nghị những giải pháp, định hướng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới nhằm góp phần đảm bảo ANTT chung, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và làm nổi bật 2 vấn đề chính là: những vấn đề nhận thức chung về công tác nghiệp vụ cụ thể của lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch, nhất là đối với các chuyên đề, lĩnh vực tuyến, địa bàn trọng điểm.


Nguyễn Khánh - Hoàng Tân