Nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ Tổng cục HC-KT đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, của Hội phụ nữ cấp trên, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ VIII đề ra; công tác Hội và phong trào phụ nữ HC-KT có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và vào thành tích chung của Tổng cục.

ảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật với các đại biểu Hội phụ nữ tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Lê Văn Minh đề nghị Hội Phụ nữ Tổng cục tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng thời, Hội cũng cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu về công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em ở từng cấp đạt hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của Phụ nữ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 17 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục HC-KT nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Xuân