Tham gia ngày lao động tình nguyện có 20 cán bộ chiến sĩ là đoàn viên đang công tác tại các đơn vị thuộc khối thi đua số 4 thanh niên Công an tỉnh. 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Đoàn thanh niên xã Kim Thạch tổ chức "Ngày chủ nhật lao động tình nguyện".

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Giang nhằm phát huy tinh thần tự nguyện, tính xung kích của tuổi trẻ, góp phần đóng góp công sức của mình giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với các hộ dân không may bị hỏa hoạn, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các tổ chức đoàn, tạo sự gắn bó đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác đoàn và phong trào Đoàn thanh niên Công an với Đoàn thanh niên cơ sở. 

Nhân dịp này đoàn thanh niên Cụm thi đua số 4 còn huy động quyên góp ủng hộ các hộ dân tiền mặt và gạo ăn trị giá hơn tám triệu đồng.

Trung Thực