Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường tiếp tục có bước phát triển, ổn định, vững chắc. Phong trào đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị tư tưởng, được chú trọng đúng mức và có nhiều đổi mới, sáng tạo, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động của đoàn viên, học viên; 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học được duy trì đều đặn và tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên học tập, nghiên cứu; Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, chấp hành điều lệnh CAND có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực trong công tác quản lý của nhà trường; Phong trào tình nguyện chung sức cùng cộng đồng tiếp tục phát triển, từng bước khơi dậy ý thức tự nguyện, tự giác trong học tập, rèn luyện và tinh thần, trách nhiệm trước cộng đồng trong đoàn viên, học viện; Công tác xây dựng Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, vị trí của tổ chức Đoàn được khẳng định và phát huy. Vai trò tham ga xây dựng Đảng của tổ chức Đoàn hiệu quả và thiết thực.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo Đoàn cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khóa mới.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

Công tác Đoàn đã luôn hướng về cơ sở và bắt đầu từ cơ sở nên đã phát huy được sự năng động, sáng tạo của BCH các liên chi, chi đoàn và phát huy được tiềm năng của đoàn viên, học viên trong quá trình tổ chức các phong trào hoạt động có chất lượng hiệu quả.

Cùng với đó Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhà trường có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng thời gian và cả năm học, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày, có kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cho từng đợt thi đua. Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua đó.

Từ những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được các Bộ, Ban, Ngành và đoàn cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen… 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 9 đồng chí.
Thảo Vy