Duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng năm học mới.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hữu Duyện, Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND VI cho biết, là trường đào tạo cán bộ Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, năm học qua trường đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, tạo một diện mạo mới và từng bước phát triển vững chắc. Trường đã hoàn thành việc xây dựng Đề án tiền khả thi nâng cấp trường lên Cao đẳng theo lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Trường cũng tổ chức tiến hành rà soát và chỉnh lý 67 chương trình giáo dục của 4 chuyên ngành theo chuẩn đầu ra; nghiệm thu 30 chương trình học phần của chuyên ngành Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp chuẩn để đưa vào giảng dạy. Lần đầu tiên từ khi thành lập, trường đã xây dựng được 17 bộ giáo trình và tài liệu học tập với hơn 1829 đầu sách.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đánh trống khai giảng năm học mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và trước yêu cầu thực tiễn, nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, chủ động phương pháp dạy học tích cực theo hướng lấy học trò làm trung tâm. Đặc biệt, Trường Trung cấp CSND VI là trường đầu tiên và duy nhất trong hệ thống các trường CAND mạnh dạn đưa học sinh xuống giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành ngay tại đơn vị cơ sở để khắc phục tình trạng dạy chay, lý thuyết xa rời thực tiễn.

Thiếu tướng Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục  XDLL CAND trò chuyện với các học viên Trường Trung cấp CSND VI sau lễ khai giảng.

Năm học mới, nhà trường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, trong đó có công tác đổi mới chương trình dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục…

Trong buổi lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng tổng cục XDLL CAND biểu dương những những thành tích cao trong năm học vừa qua của tập thể giáo viên, học viên nhà trường, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ cũng đề nghị nhà trường tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tập trung xây dựng các giáo trình nghiệp vụ, giáo trình học thực hành, tăng thời gian thảo luận và đi thực tế…để cho ra trường các cán bộ Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ tinh thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phức tạp của tình hình mới.

Việt Hà