Dự Đại hội có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị của tỉnh...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Đại hội.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện, trọng tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”. Đặc biệt đã lãnh đạo tinh gọn bộ máy, hoàn thành bố trí 635 đồng chí công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn tại 100% địa bàn. Công an tỉnh 5 năm liên tục được tặng cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra.

Bầu cử Ban Chấp hành khóa mới.

Trên cơ sở dự báo tình hình tác động đến ANTT, Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt trong CAND; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo đảm ANTT.

Tăng cường củng cố quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, nhất là với Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống tội phạm và dịch bệnh; Phải luôn chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để tham mưu xử lý khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, tiếp tục bố trí Công an chính quy về xã theo chủ trương của Bộ, đảm bảo mỗi xã có 5 đồng chí.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Thứ trưởng đề nghị toàn thể Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới là các đồng chí có năng lực, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn gồm 16 đồng chí, Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 15 đồng chí; Bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Trong đó, Đại tá Thái Hồng Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủy Quyên – Anh Khoa