Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. 

Cùng tham dự còn có Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh – Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Minh Hãnh…

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo.  Ảnh: Hữu Toàn

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa VII đã đề ra, chú trọng làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho đảng viên, cán bộ - chiến sĩ (CBCS); chú trọng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn kết các cuộc vận động của Đảng và lực lượng Công an; lãnh đạo xây dựng lực lượng theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa huy động hệ thống chính trị các cấp xây dựng vững chắc phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện  pháp nghiệp vụ bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT – TTATXH); chủ động phối hợp các ngành, cấp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; ma túy; mua bán người…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện và tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ rõ hạn chế, thiếu sót của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Nổi bật nhất là đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, vận dụng đúng đắn, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Trong lãnh đạo chuyên môn, nghiệp vụ đã chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động móc nối, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu trọng điểm và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết những nội dung văn kiện Đại hội.  Ảnh: Hữu Toàn

Đồng chí Thứ trưởng nhất trí với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Công an Khánh Hòa phải nhận thức yêu cầu nhiệm vụ công tác ANTT trong tình hình mới, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các cấp, các ngành để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; khẩn trương cụ thể hóa quan điểm, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Khánh Hòa về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an...

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Hữu Toàn

 Trước mắt phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an; tập trung tham mưu làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước; nghiêm túc, chặt chẽ trong rà soát và có quan điểm rõ ràng về nhân sự Đại hội các cấp, góp phần bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự Đại hội đúng quy định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương.

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; đảm bảo dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng về công tác Công an…

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng đồng chí Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: Hữu Toàn

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí, bầu đồng chí Đại tá Đào Xuân Lân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa, bầu UBKT Đảng ủy và đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tặng bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.  Ảnh: Hữu Toàn

Tại Đại hội này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao bằng khen cho Đảng bộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.


Hữu Toàn